S576

S576

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 34/36/39/40/43 cm

Độ rộng: 0.9/05/0.9/0.9/0.9 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 500-650 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S577

S577

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 33/41 cm

Độ rộng: 1.2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 355 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S577 (33 cm)

S577 (33 cm)

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 33 cm

Độ rộng: 1.2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 355 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S577 (41 cm)

S577 (41 cm)

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 41 cm

Độ rộng: 1.2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 355 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S578

S578

Công năng: Móc treo đồ lót

Độ dài: 26 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S578

S578

Công năng: Móc treo đồ lót

Độ dài: 26 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S579

S579

Công năng: Móc treo áo sơ mi

Độ dài: 42 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S580

S580

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 41 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 500 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S581

S581

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 47 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S582

S582

Công năng: Móc treo đồ trẻ em

Độ dài: 28 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 800 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S584

S584

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 43 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S585

S585

Công năng: Mắc treo áo sơ mi, áo choàng, váy

Độ dài: 32/40/43 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 230-300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S585 (24cm)

S585 (24cm)

Công năng: Móc treo đồ trẻ em

Độ dài: 24 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 230-300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S582 (24cm)

S585 (24cm)

Công năng: Mắc treo đồ trẻ em

Độ dài: 24 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 230-300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S585 (32cm)

S585 (32cm)

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 32 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 230-300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S585 (40cm)

S585 (40cm)

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 40 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 230-300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S585 (43cm)

S585 (43cm)

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 43 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 230-300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S586

S586

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 45.5 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
SC02

SC02

Công năng: Phụ kiện móc treo

Màu sắc: Màu trắng (màu khác vui lòng liên hệ)

 

Chi tiết
SG01

SG01

Công năng: Móc treo áo - váy

Độ dài: 42 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu tự nhiên (màu khác vui lòng liên hệ)

Đóng thùng: 550c/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết