J423

J423

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 36 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J510

J510

Công năng: Móc treo trẻ em

Độ dài: 28.5 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J511

J511

Công năng: Móc treo trẻ em

Độ dài: 33 cm

Độ rộng: 3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng (50x 46x 60m)

Chi tiết
S24

S24

Công năng: Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 24 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S26

S26

Công năng: Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 29.5 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S35

S35

Công năng : Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 35 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S582

S582

Công năng: Móc treo đồ trẻ em

Độ dài: 28 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 800 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S582 (24cm)

S585 (24cm)

Công năng: Mắc treo đồ trẻ em

Độ dài: 24 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 230-300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết