J500

J500

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44 cm

Độ rộng: 6 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 65 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J501

J501

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44.5 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 110 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J502

J502

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 47 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 70 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J502B

J502B

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Chiều rộng: 47 cm

Chiều dầy: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen ( màu khác liên hệ)

Đóng thùng: 70c/thùng ( 50x 46x 60cm)

Chi tiết
J502B

J502B

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 47 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 70 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J503

J503

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 47 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J504

J504

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 180 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J505

J505

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 46 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 250 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

 

Chi tiết
J506

J506

Công năng : Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44.5 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác vui lòng liên hệ) 

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x46x 60cm)

Chi tiết
J507

J507

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Đóng thùng: 160 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

 

 

Chi tiết
J509

J509

Công năng: Móc treo áo khoác, vest (có thể lắp thanh ngang)

Độ dài: 46 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Đóng thùng: 80 sản phẩm/ thùng (50x 46x 60cm)

 

Chi tiết
J510

J510

Công năng: Móc treo trẻ em

Độ dài: 28.5 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J510

J510

Công năng: Móc treo trẻ em

Độ dài: 28.5 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J511

J511

Công năng: Móc treo trẻ em

Độ dài: 33 cm

Độ rộng: 3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng (50x 46x 60m)

Chi tiết
J511

J511

Công năng: Móc treo trẻ em

Độ dài: 33 cm

Độ rộng: 3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng (50x 46x 60m)

Chi tiết
J541

J541

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 32/36/38/40/45 cm

Độ rộng: 3.3/3.3/3.5/3.5/3.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 140-230 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

 

Chi tiết
J542

J542

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 42.8 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 150 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

 

Chi tiết
J543

J543

Công năng:  Móc treo áo, váy

Độ dài: 40/43 cm

Độ rộng: 2/2.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác vui lòng liên hệ) 

Quy cách đóng thùng: 120-150 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J545

J545

Công năng : Mắc treo áo khoác, vest

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 130 sản phẩm/ thùng (50x 46x 60cm)

 

Chi tiết
J546

J546

Công năng: Móc treo áo khoác, áo choàng

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 110 sản phẩm/ thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết