j547

J547

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 41/43cm

Độ rộng: 2.4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 220 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J549

J549

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 48 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 250 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J550

J550

Công năng : Mắc treo áo khoác, vest

Độ dài: 35 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 200 sản phẩm/ thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J552

J552

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44 cm

Độ rộng: 6 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/ thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
K201

K201

Công năng : Móc treo trẻ em

Độ dài: 25 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen, (màu khác vui lòng liên hệ) 

Đóng thùng: 350c/thùng ( 50x 46x 60cm)

Chi tiết
K201

K201

Công năng : Móc treo trẻ em

Độ dài: 25 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen, (màu khác vui lòng liên hệ) 

Đóng thùng: 350c/thùng ( 50x 46x 60cm)

Chi tiết
K203

K203

Công năng : Móc treo trẻ em

Độ dài: 25 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen, (màu khác vui lòng liên hệ) 

Đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng ( 50x 46x 60cm)

Chi tiết
LG01

LG01

Loại sản phẩm: Phụ kiện móc treo

Màu sắc: Màu đen (màu khác vui lòng liên hệ)

Chi tiết
Mút đệm móc

Mút đệm móc

Loại sản phẩm: Phụ kiện móc treo

Màu sắc: Màu đen hoặc xám (màu khác vui lòng liên hệ)

Chi tiết
Ống cuộn chỉ

Ống cuộn chỉ

Loại sản phẩm: Phụ kiện móc treo

Màu sắc: Màu đen (màu khác vui lòng liên hệ)

Chi tiết
P21

P21

Công năng: Móc treo quần, chân váy, đồ lót

Độ dài: 23 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 900 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P23

P23

Công năng: Móc treo quần. chân váy, đồ lót

Độ dài: 24.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 900 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P25

P25

Công năng: Móc treo quần, chân váy, đồ lót

Độ dài: 26.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 800 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P36

P36

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 36 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 750 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P38

P38

Công năng: Mắc treo quần, chân váy

Độ dài: 41 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400-600 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P42

P42

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P42

P42

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P43

P43

Công năng: Móc treo đồ lót 

Chiều dài: 26.3 cm

Chiều rộng: 0.6 cm 

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 1000 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P43

P43

Công năng: Móc treo đồ lót 

Chiều dài: 26.3 cm

Chiều rộng: 0.6 cm 

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 1000 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P47

P47

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 47 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết