P21

P21

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 23 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 900 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P23

P23

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 24.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 900 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P25

P25

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 26.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 800 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P43

P43

Công năng: Móc treo đồ lót 

Chiều dài: 26.3 cm

Chiều rộng: 0.6 cm 

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 1000 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P521

P521

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 44 cm

Độ rộng: 6 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 65 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S572

S572

Công năng : Móc treo đồ lót

Độ dài: 27 cm

Độ rộng: 0.4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 700 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S578

S578

Công năng: Móc treo đồ lót

Độ dài: 26 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết