S35

S35

Công năng: Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 35 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S422

S422

Công năng: Móc treo áo sơ mi, áo choàng, váy

Độ dài: 42 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 700 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S561

S561

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 41.5 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 650 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S562

S562

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 43 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 500 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S563

S563

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 42.8 cm

Độ rộng: 1.2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S563

S563

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 42.8 cm

Độ rộng: 1.2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S564

S564

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 46 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 250 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S565

S565

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 39.5/44.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400-450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S566

S566

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 0.9 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 500 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S568

S568

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen ( màu khác vui lòng liên hệ)

Đóng thùng: 270c/thùng ( 50x 46x 60cm)

Chi tiết
S571

S570

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 37 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400-500 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S570

S570

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 32 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400-500 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S570

S571

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 32 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400-500 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S571

S571

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 37 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400-500 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S572

S572

Công năng : Móc treo đồ lót

Độ dài: 27 cm

Độ rộng: 0.4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 700 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S572

S572

Công năng: Móc treo đồ lót

Độ dài: 27 cm

Độ rộng: 0.4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 700 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S573

S573

Công năng : Móc treo áo sơ mi, áo choàng, váy

Độ dài: 35.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 650 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S574

S574

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 42.5 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S574

S574

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 42.5 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S575

S575

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 37 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết