P734

P734

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 39.5 cm

Chiều rộng: 0.8 cm 

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 350-400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P735

P735

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 37.5 cm

Chiều rộng: 0.5 cm 

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P736

P736

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 28 cm

Chiều rộng: 1 cm 

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P736

P736

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 28 cm

Chiều rộng: 1 cm 

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P737

P737

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 27/36 cm

Chiều rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P737 (27cm)

P737 (27cm)

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 27 cm

Chiều rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P737 (36cm)

P737 (36cm)

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 36 cm

Chiều rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P738

P738

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 37 cm

Chiều rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 360 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P739

P739

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Đóng thùng: 200 sản phẩm/ thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P740

P740

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Đóng thùng: 200 sản phẩm/ thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P739

P742

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Đóng thùng: 80 sản phẩm/ thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P948

P948

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 36.5 cm

Chiều rộng: 1.2 cm 

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
PG01

PG01

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 27/33 cm

Chiều rộng: 1.2 cm 

Màu thân mắc: Màu gỗ sáng

Quy cách đóng thùng: 550 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
PK02

PK02

Công năng: Móc treo áo, quần, chân váy

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 650 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
PK03

PK03

Công năng: Móc treo váy, quần, chân váy

Độ dài: 39/44 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 500 sản phẩm/thùng (50x 46 x 60cm)

Chi tiết
S24

S24

Công năng: Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 24 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S24

S24

Công năng: Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 24 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S26

S26

Công năng: Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 29.5 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S26

S26

Công năng: Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 29.5 cm

Độ rộng: 0.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S35

S35

Công năng : Móc treo dành cho trẻ em

Độ dài: 35 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 1000-1200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết