Trách nhiệm xã hội và môi trường

 

Công ty Suntex nhận thức được vai trò quan trọng của các thành viên trong xã hội và văn hóa cộng đồng, nên Công ty luôn tiên phong trong các nỗ lực hỗ trợ cộng đồng và đóng góp cho một xã hội nhân văn hơn:

- Luôn chú trọng và quan tâm đến điều kiện làm việc, luôn đảm bảo một môi trường vệ sinh và an toàn.

- Quan tâm tới sức khỏe và điều kiện sống của CBCNV.

- Cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

- Tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ và xây dựng cộng đồng.