CL01

CL01

Loại sản phẩm: Phụ kiện móc treo 

Màu sắc: Màu trắng (màu khác vui lòng liên hệ)

Chi tiết
H03

H03

Loại sản phẩm: Phụ kiện móc treo

Màu sắc: Màu đen (màu khác vui lòng liên hệ)

Chi tiết
H06

H06

Loại sản phẩm: Phụ kiện móc treo

Màu sắc: Màu trắng (màu khác vui lòng liên hệ)

Chi tiết
H07

H07

Loại sản phẩm: Phụ kiện móc treo

Màu sắc: Trắng (màu khác vui lòng liên hệ)

Chi tiết
Hạt cỡ

Hạt cỡ

Loại sản phẩm: Phụ kiện móc treo 

Màu sắc: Màu đen (màu khác vui lòng liên hệ)

Chi tiết
J123

J123

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 42.5 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 120-130 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J412

J412

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 43.5 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 160 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J413

J413

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 220 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J414

J414

Công năng: Móc treo áo, váy, bộ đồ

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 1.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J415

J415

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44 cm

Độ rộng: 5.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J415B

J415B

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44 cm

Độ rộng: 6 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 65 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J416

J416

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 39 cm

Độ rộng: 7.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J417

J417

Công năng: Móc treo áo khoác, áo choàng

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 3.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 150-160 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J418

J418

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 40 cm

Độ rộng: 3.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 140-150 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J419

J419

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 43.5 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 100 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J419B

J419B

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 43.5 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 100 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J420

J420

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 49.5 cm

Độ rộng: 5.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J421

J421

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 42 cm

Độ rộng: 6.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 66-80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J422

J422

Danh mục: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 66-80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J423

J423

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 36 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết