Môi trường làm việc

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Nhân sự là tài sản lớn nhất của Công ty”

Xuyên suốt trong quá trình thành lập và hoạt động, Suntex luôn chú trọng và đề cao vai trò của đội ngũ nhân sự và coi đó là tài sản quý giá nhất của Công ty. Ban lãnh đạo Suntex luôn trăn trở và nỗ lực hàng ngày để làm sao chăm lo tốt hơn cho CBNV của mình, để mỗi nhân sự đều có thể yên tâm làm việc và cống hiến hết mình cho công ty đến khi nhân sự ấy về hưu.

Môi trường làm việc thân thiện và đoàn kết như một gia đình.

Chúng tôi tự hào vì đã xây dựng được ở Suntex một môi trường làm việc vô cùng thân thiện và đoàn kết giữa các thành viên trong Công ty. Điều đó đã khích lệ và trở thành động lực làm việc cho mỗi nhân sự của chúng tôi. Tại Suntex, mỗi ngày làm việc đều là một ngày sống có ý nghĩa bởi chúng tôi mang đến cho bạn sự thoải mái để tập trung tạo hiệu quả cao nhất cho công việc bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp và hướng dẫn từ quản lý.

Cơ hội để bạn học hỏi, bứt phá và tỏa sáng.

Tại Suntex, chúng tôi tôn trọng sự nỗ lực của cá nhân và đề cao tinh thần chủ động tiên phong giải quyết những vấn đề và gặt hái thành quả. Bạn sẽ được trao cơ hội để phát hiện tiềm năng của bản thân, làm công việc mình giỏi nhất và bạn được định hình, hoàn thiện về nhân cách của một người lao động chân chính. Chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để bạn được đào tạo nâng cao chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên sâu từ chuyên gia.

Cơ hội để bạn học hỏi, bứt phá và tỏa sáng.

Tại Suntex, chúng tôi tôn trọng sự nỗ lực của cá nhân và đề cao tinh thần chủ động tiên phong giải quyết những vấn đề và gặt hái thành quả. Bạn sẽ được trao cơ hội để phát hiện tiềm năng của bản thân, làm công việc mình giỏi nhất và bạn được định hình, hoàn thiện về nhân cách của một người lao động chân chính. Chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để bạn được đào tạo nâng cao chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên sâu từ chuyên gia.