Các vị trí tuyển dụng

Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân sự tuyệt vời. Nếu bạn chưa tìm thấy cơ hội phù hợp hiện tại nhưng tin tưởng rằng bạn có thể trở thành một phần của Suntex, hãy gửi thông tin của bạn cho chúng tôi.  

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

Mô tả công việc: Nhân viên Chăm sóc khách hàng quản lý và thực hiện các công việc với các khách hàng thuộc vùng đã được phân công bao gồm : - Tiếp nhận các P/O từ kinh doanh chuyển[...]