Môi trường làm việc

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC “Nhân sự là tài sản lớn nhất của Công ty” Xuyên suốt trong quá trình thành lập và hoạt động, Suntex luôn chú trọng và đề cao vai trò của đội ngũ nhân sự và coi đó là tài sản quý giá nhất của Công ty. Ban lãnh đạo Suntex luôn trăn trở và nỗ lực hàng ngày để làm sao chăm lo tốt hơn cho CBNV của mình, để mỗi nhân sự đều có thể yên tâm làm việc và cống hiến hết mình cho công ty đế[...]