J413

J413

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 220 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J414

J414

Công năng: Móc treo áo, váy, bộ đồ

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 1.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 200 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J417

J417

Công năng: Móc treo áo khoác, áo choàng

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 3.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 150-160 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J420

J420

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 49.5 cm

Độ rộng: 5.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J423

J423

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 36 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 350 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J424

J424

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 42/52cm

Độ rộng: 1.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 150 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J504

J504

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 180 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J505

J505

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 46 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 250 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

 

Chi tiết
J507

J507

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Đóng thùng: 160 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

 

 

Chi tiết
J541

J541

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 32/36/38/40/45 cm

Độ rộng: 3.3/3.3/3.5/3.5/3.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 140-230 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

 

Chi tiết
J543

J543

Công năng:  Móc treo áo, váy

Độ dài: 40/43 cm

Độ rộng: 2/2.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác vui lòng liên hệ) 

Quy cách đóng thùng: 120-150 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
j547

J547

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 41/43cm

Độ rộng: 2.4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 220 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J549

J549

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 48 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 250 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
PK02

PK02

Công năng: Móc treo áo, quần

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 650 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
PK03

PK03

Công năng: Móc treo áo, quần 

Độ dài: 39/44 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 500 sản phẩm/thùng (50x 46 x 60cm)

Chi tiết
S422

S422

Công năng: Móc treo áo sơ mi, áo choàng, váy

Độ dài: 42 cm

Độ rộng: 2.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 700 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S561

S561

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 41.5 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 650 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S562

S562

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 43 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 500 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S563

S563

Công năng : Móc treo áo, váy

Độ dài: 42.8 cm

Độ rộng: 1.2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
S564

S564

Công năng: Móc treo áo, váy

Độ dài: 46 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 250 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết