P21

P21

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 23 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 900 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P23

P23

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 24.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 900 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P25

P25

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 26.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 800 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P36

P36

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 36 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 750 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P38

P38

Công năng: Mắc treo quần, chân váy

Độ dài: 41 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400-600 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P42

P42

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P47

P47

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 47 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 400 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P494F

P494F

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Chiều dài: 38 cm

Chiều rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P512

P512

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 32/36 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 250-450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P520

P520

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 25 cm

Độ rộng: 2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 550 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P522

P522

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 25 cm

Độ rộng: 1.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 550 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P523

P523

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 28 cm

Độ rộng: 2.4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 550 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P524

P524

Công năng : Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 27.5 cm

Độ rộng: 0.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 750 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P525

P525

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 30 cm

Độ rộng: 1 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 550 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P526

P526

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 27.8 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 650 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P531

P531

Công năng: Mắc treo quần, chân váy

Độ dài: 32.5 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 550 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P532

P532

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P533FS

P533FS

Công năng: Mắc treo quần, chân váy

Độ dài: 36/40/42 cm

Độ rộng: 0.8 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 300 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P534

P534

Công năng: Móc treo quần, chân váy

Độ dài: 35 cm

Độ rộng: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 550 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
P538

P538

Loại sản phẩm: Móc treo quần, chân váy

Chiều rộng: 40 cm

Chiều dày: 0.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác vui lòng liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 450 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết