Download Flash Player to see this rotator.
Search
Search
Tổng quan

Tòan cảnh nhà máy Công ty Suntex
 
Sứ mệnh

Lớn mạnh cùng sự phát triển của ngành may mặc nước nhà và thế giới

Tầm nhìn

Liên tục nâng cao trình độ nhân sự và công nghệ sản xuất:

- Để chất lượng sản phẩm và dịch vụ được toàn thế giới công nhận
- Vì lợi ích và thỏa mãn cao nhất của khách hàng
- Vì sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc của chúng ta

Trách nhiệm xã hỗi & Môi trường

trach nhiem

Các vấn đề về môi trường toàn cầu và làm thế nào để giảm tối đa tác động xấu tới biến đổi khí hậu

 

 


Share this on facebook delicious twitter